Body and space conference

Everything and Everybody as Material: Dialogical Bodies

Denna konferens inbjuder till en utforskning av ämnenas konstnärliga potential inom mode design, då de formar kroppen och låser upp nya former av kreativt uttryck. Genom experiment och forskning hoppas vi kunna avslöja materialens tidigare oupptäckta kapaciteter och möjligheter inom modedesign, och därmed låsa upp nya sätt att tänka, vara, bära och leva.

Genom att erkänna materialets benägenhet mellan ting och kroppar är målet med denna konferens att experimentellt utforska den konstnärliga potentialen i alla aspekter av material som är av betydelse för modepraktiker.

Konferensen bjuder in till utställningar, framträdanden, visningar, demonstrationer, interventioner, bildpresentationer och sociala evenemang. Vi är intresserade av sätt att presentera forskning med fokus på kreativa praktikresultat som kan utmana traditionella konferensformat.

Huvudtalare, utställningar och framträdanden kommer att introducera diskussioner, perspektiv och kritisk reflektion kring ämnen som material i utvecklingen av nya metoder för modedesign.

Konferensen presenteras av Textilhögskolan, School of Fashion and Textiles vid RMIT University och ArtEZ University of the Arts.

För mer information kontakta: Faseeh Saleem

Läs mer om Body and space och anmäl dig till konferensen