Disputation: Sajjad Karimi

Välkommen till Sajjad Karimis disputation inom resursåtervinning med titel: 

Production of filamentous fungi as a sustainable ingredient for fish feed

Länk till avhandlingen

Opponent är professor José Teixeira, University of Minho, Portugal. 

Disputationen ges även digitalt via Zoom
Zoomlänk 

Disputationen ges på engelska