Henrik Schmidt

Ledningen
— Grants and Innovation Office

Telefonnummer: 033-435 4233 E-post: henrik.schmidt@hb.se Rumsnummer: T3007 Signatur: HESC