Nils Lindh

Verksamhetsstöd
— Campus och hållbarhet

Telefonnummer: 033-435 4098 E-post: nils.lindh@hb.se Rumsnummer: C712 Signatur: NLI