Samverkan

Vi kan erbjuda anpassad kompetensutveckling och kontakt med studenter för projektarbete, praktik och examensarbete. 

Är du intresserad av ett samarbete med eller ett besök på Textilhögskolan inom ramen för vår utbildning och forskning?

Vänligen kontakta:
Stig Nilsson

Är du intresserad av ett samarbete med de textila labben?

Vänligen kontakta:
Anneli Bentzlin